Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor: Recensământul de probă 7-16 mai 2011

Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor urmează să se desfăşoare în întreaga ţară în luna octombrie din acest an.

Amplă operaţiune statistică ce se produce la intervale– de regulă 10 ani – numărarea oficială a populaţiei pe teritoriul unei ţări şi în cele mai mici sub-teritorii geografice ale sale, împreună cu un număr selectat de caracteristici demografice şi sociale ale populaţiei, recensământul are avantajul de a oferi informaţiile detaliate şi sigure necesare pentru planificarea şi implementarea politicilor economice şi sociale de dezvoltare, la nivel naţional şi local, statal şi privat, pentru activităţi administrative sau de cercetare ştiinţifică.
În plus, faţa de recensămintele anterioare, Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, primul ce are loc după accederea României în Uniunea Europeană, oferă în planul Uniunii datele şi informaţiile necesare cunoaşterii potenţialului uman al întregii comunităţii europene, cu informaţii relevante privind mişcarea migratorie a acesteia între diferitele ţări membre şi în afara uniunii, cu un accent special asupra populaţiei în vârstă de muncă. Este motivul pentru care Regulamentul Comisiei, documentul în baza căruia se organizează recensămintele naţionale, a stabilit ca în toate ţările membre recensământul să se desfăşoare în acelaşi an – 2011, ceea ce oferă premizele comparabilităţii la nivel comunitar.
Sloganul sub care este organizat recensământul, “Pentru că fiecare contează” relevă tocmai ideea că fiecare persoană înregistrată şi fiecare informaţie obţinută cu prilejul recensământului contează în fundamentarea programelor şi proiectelor de dezvoltare atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi în plan naţional şi local.
Acţiune complexă şi costisitoare sub aspectul eforturilor financiare şi umane – RPL 2011 implică cheltuieli de cca 193.000 mii lei şi peste 120.000 de persoane angajate numai pentru operaţiunile de înregistrare în teren.
Reuşita sa depinde în mod esenţial de doi factori. Cel dintâi, acurateţea şi claritatea materialelor de lucru – Chestionare, Manual, Ghid este condiţionat de profesionalismul şi calitatea personalului de recensământ, în primul rând a statisticienilor care au elaborat aceste materiale în conformitate şi la standardele metodologice statistice internaţionale.
Cel de-al doilea factor, poate şi mai important, îl reprezintă disponibilitatea populaţiei de a participa la recensământ prin răspunsuri oneste la întrebările recenzorilor, ceea ce nu se poate realiza decât printr-o promovare corespunzătoare în care parteneriatul cu mass-media devine hotărâtor. Pentru că, deşi primirea recenzorului şi dialogul cu acesta este o obligaţie, în egală măsură legală şi civică, pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României în perioada desfăşurării recensământului, răspunsurile ţin exclusiv de libera declaraţie a respondentului, nefiind cerută prezentarea nici unui document justificativ, cu excepţia Actului de identitate necesar înscrierii corecte a Codului numeric personal.
Răspunsul la toate întrebările Chestionarului trebuie să fie făcut ştiind că toate informaţiile ce vor fi oferite beneficiază de protecţia confidenţialităţii, garantată prin lege, că ele nu vor putea fi folosite în nici un alt scop decât cel statistic.
Având în vedere importanţa asigurării reuşitei recensământului din toamnă, în premieră, s-a organizat un RECENSĂMÂNT DE PROBĂ, în perioada 7- 16 mai a.c.
Recensământul de probă s-a desfăşurat în toate judeţele: 3 sectoare de recensământ în municipiul reşedinţă de judeţ, 3 sectoare în mediul rural ceea ce înseamnă, la nivel naţional 261 de sectoare de recensământ, respectiv 282 de recenzori.
Scopul realizării Recensământului de probă:
– testarea la scară mică a activităţilor de organizare şi a metodologiei;
– verificarea mărimii normelor medii de lucru pe un recenzor, ceea ce va permite dimensionarea finală corectă şi adecvată realităţii a sectoarelor de recensământ şi stabilirea numărului necesar de recenzori şi al personalului de îndrumare al recensământului.
– experimentarea sistemului şi a Normelor de codificare a materialului de recensământ cu ajutorul echipamentului electronic, stabilindu-se cerinţele de control logic şi validare automată a informaţiilor.
– datele obţinute în urma Recensământului pilot sunt folosite cu scopul de a pregăti Recensământul şi nu reprezintă o sursă de date referitoare la populaţie şi locuinţe.
În vederea asigurării unui grad de participare a populaţiei la Recensământul de probă, fără a crea confuzii care să afecteze buna desfăşurare a Recensământului propriu-zis, popularizarea acţiunii din 7-16 mai a.c. s-a făcut exclusiv în localităţile cuprinse în eşantionul pilot prin afişe expuse la primăriile locale, fluturaşi distribuiţi la domiciliile persoanelor intervievate şi vizite preliminare ale recenzorilor.
Toţi recenzorii vor avea documente de identificare, pe care le vor prezenta în momentul sosirii la domiciliile intervievaţilor.

Comunicat de presă al
Institutul Naţional de Statistică

Romanian Statistical Review 5/2011