Realizări INS – SRS

Seminar Naţional de Statistică

În Sala de conferinţe “Dionisie Pop Marţian” din cadrul Institutului Naţional de Statistică s-a desfăşurat joi, 21 martie 2013, Seminarul “Octav Onicescu”.
Comunicarea prezentată: “Evoluţia macroeconomică a României – studiu pe baza modelelor statistico-econometrice”.
La Seminar, organizat de Institutul Naţional de Statistică (INS), împreună cu Societatea Română de Statistică (SRS), expunerea prof. univ. dr. Constantin Anghelache, deosebit de interesantă, cu tratarea unor teme de actualitate şi o analiză economică pertinentă a evoluţiei macroeconomice cu deosebire după anul 2000 a fost urmărită cu interes. S-a prezentat inclusiv un model de analiză a proprietăţii private din România, cu referire la prevederile legislative. În fapt, comunicarea s-a bazat, în mare parte, pe date şi informaţii din volumul “România 2012 – Starea economică în criză perpetuă”, apărut la Editura Economică. Au fost analizate principalele evoluţii macroeconomice, din diferite domenii de activitate, prin serii dinamice de moment şi intervale, începând cu Produsul Intern Brut şi investiţiile străine directe, continuând cu preţurile de consum şi inflaţia, producţia industrială, producţia din agricultură, investiţii – construcţii şi servicii, comerţul exterior, populaţia şi forţa de muncă. S-a făcut referire la exportul net şi accesarea fondurilor, corupţie, economia subterană, alte probleme actuale inclusiv cu privire la regionalizarea României.
Prin intervenţii şi comentarii, prof. Ion Răvar, Marin Stănică – fost vicepreşedinte al INS şi dr. Nicolae Costake au apreciat comunicarea prezentată, remarcând multitudinea problemelor existente pe plan intern şi internaţional studiate, analizate şi publicate în decursul anilor.

RRS/Supliment: două apariţii

Supliment – noiembrie 2012, apărut cu titlul: “Modele statistico-econometrice de analiză economică; utilizarea modelelor în studiul economiei României”, s-a elaborat de un colectiv constituit – în principal – din cadre didactice de la Academia de Studii Economice, Universitatea “Artifex” şi Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” – Bucureşti, România; Universitatea degli Studii di Perugia, Italia şi Academia de Studii Economice a Moldovei. Lucrarea (316 pagini), structurată în patru capitole, s-a realizat sub coordonarea prof. univ. dr. Constantin Anghelache, care în “Introducere” precizează, printre altele: “Problematica fiind deosebit de amplă s-a urmărit sintetizarea, pe cât posibil, cercetarea putând fi continuată şi extinsă. Rezultatele cercetării au fost dezbătute şi în cadrul a cinci şedinţe ale Seminarului Statistic Naţional «Octav Onicescu» […]. De asemenea, multe aspecte au fost cuprinse în comunicări prezentate la Simpozioanele internaţionale desfăşurate în cadrul universităţilor şi instituţiilor de cercetare din România, organizate într-o largă colaborare cu instituţii de învăţământ din Italia, Polonia, Slovacia şi Republica Moldova […]”. Reţine atenţia, în mod deosebit, primul capitol: “Utilizarea modelelor econometrice bazate pe funcţia de regresie în analizele economice”, şi capitolul patru: “Model de analiză a proprietăţii private în România”.
Este de remarcat contribuţia doctoranzilor la elaborarea Suplimentului. Întregul colectiv de autori a folosit o bogată şi variată bibliografie, cu un total de 174 de lucrări nominalizate, – majoritatea apărute în ultimii ani.
Suplimentul RRS-noiembrie 2012, se recomandă celor interesaţi pentru documentare şi aprofundarea studiului.

Supliment – 2013/Trimestrul I, cuprinde: comunicări prezentate în cadrul Seminarului Naţional de Statistică “Octav Onicescu” organizat de INS împreună cu SRS, şi alte teme de cercetare ştiinţifică concretizate în articole. În volum (301 pagini), articolele sunt semnate de autori consacraţi sau de debutanţi, fiind prezentate, după caz, în limba engleză sau în limba română.  Facem referire la câteva dintre titlurile importantelor comunicări şi articole cuprinse în Supliment, cu menţionarea autorilor: “Cu privire la conceptul de Management societal informatizat” – Nicolae Costake; “Evoluţia investiţiilor străine în România până la sfârşitul anului 2012 şi impactul asupra creşterii economice” – Conf. univ. dr. Cristian Socol, Prof. univ. dr. Constantin Mitruţ, Prof. univ. dr. Radu Titus Marinescu, Drd. Adina Mihaela Dinu, Asist.univ.drd. Diana Coconoiu; “Provocări privind creşterea capacităţii Sistemului Statistic Naţional” – Prof. univ. dr. Ioan Pârţachi, Prof. univ. dr. Marin Dinu, Drd. Oleg Cara; “Theoretical Aspects Concerning the Inflation Analysis” – PhD Constantin Anghelache, PhD Dan Cruceru, PhD Vergil Voineagu, PhD Radu Titus Marinescu, “Non-parametrical Estimation of the Regression used in Economic Analyses” – PhD. Constantin Anghelache, PhD Gabriela Victoria Anghelache, PhD Liviu Begu, PhD Student Georgeta Bardaşu; “The Company Overall Performance Accounting and Some Statistical Management Tools” – PhD student Marian Ţaicu, PhD Gheorghe Săvoiu; Master student Malvina Florea; “Provocări majore în vederea dezvoltării pe mai departe a statisticii oficiale” – Prof. univ. dr. Ioan Pârţachi, Prof. univ. dr. Liviu Begu, Conf. univ. dr. Oleg Verejan, Drd. Oleg Cara.

Organizând şi asigurând periodic desfăşurarea Seminarului Naţional de Statistică “Octav Onicescu” şi apariţia Suplimentului RRS, apreciem că Insitutul Naţional de Statistică şi Societatea Română de Statistică contribuie şi în acest mod în continuare la promovarea teoriei şi practicii statistice, la creşterea prestigiului statisticii, a cercetării româneşti.

Grupaj realizat de
Ec. Ioan B. Gâlceavă
Ing. ec. Grigore Grama
(Societatea Română de Statistică)

Romanian Statistical Review 3/2013