Publicaţii statistice elaborate şi diseminate de INS

Ioan B. Gâlceavă

 La Institutul Naţional de Statistică se desfăşoară permanent, în conformitate cu prevederile Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România – o intensă şi atentă activitate pentru elaborarea publicaţiilor statistice.
În luna noiembrie s-a elaborat un număr de 32 de publicaţii, prevăzute în Catalogul publicaţiilor statistice INS 2012, cel mai mare număr realizat într-o lună calendaristică. În domeniul respectiv de activitate s-a avut şi se are în vedere asigurarea diseminării către toate categoriile de utilizatori interni şi externi a datelor statistice oficiale potrivit termenelor stabilite.
Dintre numeroasele publicaţii statistice importante elaborate în luna noiembrie 2012, nominalizăm: Anuarul de comerţ internaţional al României, Balanţa energetică şi structura utilajului energetic, Forţa de muncă în România – ocupare şi şomaj (trim. II/2012), Sistemul educaţional în România, Statistica protecţiei sociale, Dimensiuni ale incluziunii sociale în România, Înmatriculări noi de vehicule rutiere (trim. III/2012), Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare (trim. III/2012), Buletinele statistice nr.9/2012 de preţuri; de industrie; Buletinul statistic lunar şi Buletinul judeţelor;          Buletinul statistic de comerţ internaţional nr. 8/2012, Studii de conjunctură (trim IV/2012, patru publicaţii), Serii statistice de întreprinderi (patru publicaţii), Cheltuieli, producţia de servicii şi finanţarea protecţiei mediului (Seria statistica mediului).

***
În ultima lună din 2012, în Catalogul publicaţiilor statistice INS se prevede elaborarea şi diseminarea unui număr de 27 de publicaţii, inclusiv Anuarul Statistic al României lucrare de referinţă – format carte, cuprinzând serii de date statistice oficiale din diferite domenii de activitate pentru ultimii ani, până în anul 2011.

Romanian Statistical Review 11/2012