Publicaţii şi sisteme de indicatori statistici. Date şi informaţii oficiale. Evoluţii

Ioan B. Gâlceavă
Grigore Grama

Este cunoscut că Strategia Sistemului Statistic Naţional şi prevederile Legii Organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România (nr. 226 / 2009) stau la baza elaborării Programelor statistice naţionale, urmărind realizarea unor importante obiective şi acţiuni. Au fost avute în vedere, după părerea noastră, inclusiv promovarea culturii statistice şi creşterea gradului de utilizare a datelor statistice oficiale din toate domeniile de activitate desfăşurate.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 1/2012