Programe de perfecţionare specializată

“Profesionalism la nivelul Direcţiilor Judeţene de Statistică” (Cod SIMS 15966)

Termen final de realizare: 06.09.2012
Scopul: Creşterea capacităţii administrative a DJS (realizarea instruirii specializate pe diferite domenii a 190 de funcţionari publici şi personal contractual din DJS – Regiunile de Dezvoltare Nord Est, Sud-Est şi Sud-Vest Oltenia)
Domeniile: Managementul instituţiilor publice; Managementul proiectelor; Instrumente statistice utilizate în managementul dezvoltării locale şi regionale; Planificarea şi dezvoltarea locală bazată pe folosirea metodelor cantitative; Analiza statistică a fenomenelor economice la nivelul comunităţilor locale; Aplicaţii informatice în prelucrarea datelor
Manager proiect: Conf. univ. Alina Georgiana Profiroiu
Responsabil pentru implementare, promovare şi comunicare: Prof. univ. dr. Tudorel Andrei
Secretar proiect: Lucică Aurora Neleapcă
Beneficiar: Academia de Studii Economice (Facultatea de Administraţie şi Management Public; Facultatea de Cibernetică şi Informatică Economică)
Partener: Institutul Naţional de Statistică

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

“Creşterea capacităţii administrative şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prin formare continuă specializată”

Termen final de realizare: 07.09.2012
Scopul: Perfecţionarea a 170 de funcţionari prin şapte cursuri: Management public; Metode cantitative utilizate la nivelul instituţiilor centrale; Tehnici avansate de analiză cantitativă aplicate pentru îmbunătăţirea managementului instituţiilor publice; Dezvoltarea de politici macro-economice bazate pe exploatarea seriilor de date; Statistică şi econometrie aplicate în analiza datelor din administraţia publică; Analiza calităţii vieţii în contextul dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse; Aplicaţii informatice în statistică.
Manager proiect: Prof. univ. dr. Tudorel Andrei
Responsabil implementare, promovare şi comunicare: Prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu
Asistent Manager proiect: Laura Mina
Beneficiar: Academia de Studii Economice (Facultatea de Administraţie şi Management Public; Facultatea de Cibernetică şi Informatică Economică)
Partener: Institutul Naţional de Statistică
Proiect cofinanţat din Fondul Social European – prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Romanian Statistical Review 5/2012