„Produsul social, cheltuielile materiale şi venitul naţional al României în anii 1859, 1900 şi 1912. Comparaţii 1938 faţă de 1912”

Vasile V. Dumitrescu
(Societatea Română de Statistică)

Datele statistice pentru indicatorii Produsul social, Cheltuielile materiale şi Venitul naţional al României referitoare la perioadele anterioare Primului Război Mondial (1914 – 1918) s-au calculat pentru prima dată în anii ‘60, fiind necesară o intensă documentare şi cercetare în diverse arhive şi lucrări ştiinţifice. Au fost oținute elemente de calcul în vederea determinării indicatorilor respectivi cu date statistice pentru anii 1859, 1900 și 1912.
Pe baza documentării efectuate, specialiştii au utilizat metode de calcul statistic indirecte: extrapolări, asimilări, proporţii, corelaţii, comparaţii, au făcut unele aprecieri calitative pentru a fundamenta nivelul şi tendinţa unor elemente analitice.
Datele statistice obţinute au contribuit la analizarea tendinţei, nivelului şi structurii, fiind considerate orientative, cu o abatere de circa 3-5%, din cauza surselor existente care nu au identificat toate elementele de calcul care să permită aplicarea unei metodologii unitare. Publicaţiile oficiale ale vremii şi calculele unor economişti conţineau date cantitative, preţuri şi indicatori valorici parţiali care se refereau la perioade diferite, unele cu caracter contradictoriu pentru Transilvania, Banat şi Bucovina, pentru care s-au identificat puţine elemente.
Indicatorii statistici au fost stabiliţi în principal în funcţie de sursele de identificare a datelor care se refereau în special la producţia agricolă şi la forţa productivă, la structura pe grupe de profesii a populaţiei pe ramuri de activitate din anii respectivi.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 6/2013