Priorităţile Institutului Naţional de Statistică 2013, prezentate mass-media

prof. Vladimir Alexandrescu

Miercuri, 13 martie a.c. Institutul Naţional de Statistică a găzduit conferinţa de presă dedicată prezentării prioritătilor sale în anul 2013, un an care, prin problematica şi aşteptările la nivelul întregii societăţi, se anunţă ca unul cu o semnificaţie deosebită pentru evoluţia statisticii naţionale în ultimele decenii.

Conferinţa a fost susţinută de preşedintele institutului, Tudorel Andrei, la prima întâlnire cu presa într-un asemenea cadru de la investirea sa , în urmă cu două luni, ca şef al statisticii oficiale româneşti.

Firesc, în aceste condiţii, prima parte a întâlnirii cu ziariştii a fost consacrată prezentării succinte a propriei cariere profesionale, răspunzând astfel unui interes jurnalistic legitim, elementele evocate fiind de natură să convingă asupra unei expertize manageriale consistente, validată prin reuşitele obţinute în derularea unor proiecte de mare complexitate în care valorificarea cu inteligenţă a informaţiei statistice a reprezentat o condiţie intrinsecă a succesului.

Profilul ştiinţific – ca profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, experienţa dobândită în ţară, cât şi în străinătate, portofoliul de lucrări ştiinţifice şi, nu în ultimul rând, fluenţa discursului au asigurat premizele fireşti ca partea cea mai aşteptată a expunerii, cea referitoare la prezentul şi viitorul imediat al activităţii statisticii să fie urmărită fără riscul unei pane de interes.

Pe acest fond, expunerea a evocat, cu argumentele necesare, cele trei priorităţi majore ale anului 2013 din perspective statistice: continuarea şi finalizarea activităţilor privind Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, ale cărui rezultate definitive vor fi făcute publice în iulie în acest an, cu mult înaintea consumării celor 27 de luni prevăzute de Regulamentul European; îmbunătăţirea procesului de culegere a datelor statistice şi optimizarea sistemului de diseminare a datelor statistice şi a comunicării cu utilizatorii, aceasta din urmă în contextul iniţiativelor înscrise la nivel mondial sub genericul “2013 – Anul Internaţional al Statisticii”.

Concisă, limpede şi riguros organizată pentru a nu lăsa loc la incertitudini şi confuzii, expunerea nu s-a limitat la prezentarea unei direcţii de acţiune, ci a oferit presei şi o consistentă cantitate de informaţii privind evoluţia economiei româneşti în anul 2013, reflectată prin cel mai cuprinzător indicator al acesteia, Produsul Intern Brut (PIB).

S-a remarcat, în acest demers, spaţiul acordat analizei unui element de fineţe mai puţin prezent în cadrul comunicărilor noastre, dar care este de natură să permită un plus de exactitate şi relevanţă în interpretarea informaţiilor despre PIB. Este vorba de deflatorul PIB, adică acel indicator care permite o prospectare a fenomenului economic adaptată la cadrul general al evoluţiei indicilor preţurilor producţiei industriale,ai costului în construcţii, a preţurilor de consum, ai valorii unitare la export şi import.

S-a răspuns astfel unei mai vechi cerinţe a ziariştilor din domeniul presei de specialitate care, desigur, au fost satisfăcuţi să constate că sugestiile lor sunt luate în consideraţie. De altfel, la fel de bine primit a fost anunţul făcut de preşedintele INS privind organizarea, cu caracter sistematic şi periodicitate lunară, a unor întâlniri cu reprezentanţii mass-media în care să fie abordate în mod deschis orice subiecte de interes comun, atât în ceea ce priveşte evoluţia indicatorilor, cât şi metodele şi metodologiile utilizate.

Concluzionând, a fost o conferinţa de presă care deschide o nouă perspectivă asupra relaţiei de conlucrare dintre INS şi mass-media, aceasta din urmă văzută ca principal vector de comunicare al statisticii oficiale cu societatea românească, un vector pe a cărui eficienţă se poate conta în condiţii de transparenţă şi reciproc respect.

Romanian Statistical Review 3/2013