Primul conducător al Instituţiei Centrale de Statistică din România modernă, promotor al „emancipării economice a naţiunii”: Dionisie Pop Marţian (1829 – 1865)

PhD Senior Lecturer Daniela Elena Ştefănescu
“Spiru Haret” University
Maria Silivestru
National Institute of Statistics

Evocǎm, în galeria „Marilor oameni” ai Statului Român, personalitatea şi activitatea remarcabilǎ a lui Dionisie Pop Marţian, pe de o parte în domeniul statisticii şi, pe de altǎ parte, ca promotor al educaţiei şi instrucţiei în România modernǎ.
Dionisie Pop Marţian, în opinia noastrǎ, este una din cele mai proeminente personalitǎţi ale României moderne, ale gândirii economice româneşti, dar şi un organizator şi realizator pe tǎrâmul economic practic.
Dionisie Pop Marţian a terminat studiile la Viena (Facultatea de Ştiinţe Juridice şi cea de Ştiinţe Politice) în anul 1857, fiind bursier al Arhiepiscopiei de Blaj.
La Bucureşti, susţinut de Nicolae Kretzulescu (1812-1900) ministrul de finanţe de la acea vreme, Dionisie Pop Marţian propune guvernului înfiinţarea unui Birou statistic, convins fiind de imposibilitatea cunoaşterii situaţiei economice în lipsa unei statistici organizate.
Statistician şi economist, Dionisie Pop Marţian este considerat drept iniţiator al şcolii economice protecţioniste. Cea mai semnificativǎ „protecţie” susţinutǎ de Marţian a fost cea împotriva ignoranţei.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 4/2011