Pregătirea în şcoli şi facultăţi a statisticienilor – economişti

– Scurt istoric – diferite perioade

Ec. Ioan B. Gâlceavă
Ing. ec. Grigore Grama
Societatea Română de Statistică

În istoria organizării şi funcţionării pe profiluri a învăţământului din ţara noastră sunt de evidenţiat o serie de etape importante. Învăţământul statistic a fost revigorat din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, după proclamarea Unirii de la 1859. Primul conducător al Instituţiei Centrale de Statistică, Dionisie Pop Marţian (1829-1865) – economist şi statistician, participant la Congresul Internaţional de Statistică (Viena – Austria din 1857), remarca progresul realizat pe tărâmul statisticii de alte ţări şi rămânerea în urmă în această privinţă a ţărilor române.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 4/2013