Personalitate de primă mărime a statisticii româneşti: Prof. univ. dr. docent Constantin Ionescu

Ilie Dumitrescu
Ioan B. Gâlceavă
Grigore Grama
Societatea Română de Statistică

Constantin Ionescu şi-a început activitatea profesional-ştiinţifică în anul 1954 la instituţia centrală de statistică (Direcţia Centrală de Statistică), după absolvirea Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare (1950) şi obţinerea titlului ştiinţific de doctor în economie (1953).  A îndeplinit importante funcţii de conducere: director, director general adjunct şi director general (conducător al instituţiei).
Concomitent cu activitatea profesională curentă desfăşurată potrivit atribuţiilor instituţiei, dr. Constantin Ionescu a avut preocupări multiple în activitatea ştiinţifică, de cercetare, activitate finalizată prin elaborarea şi publicarea de studii şi articole în reviste de specialitate, prin susţinerea de comunicări la numeroase reuniunii şi consfătuiri ştiinţifice. A elaborat valoroase studii individuale şi lucrări colective, printre care anuare şi breviare statistice, fiind iniţiator, coautor, colaborator şi coordonator. A fost una din personalităţile de primă mărime a statisticii româneşti, cunoscut în ţară şi pe plan internaţional.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 7/2013