INS – producător de publicaţii statistice accesibile tuturor categoriilor de utilizatori

Ec. Ioan B. Gâlceavă
Ing. ec. Grigorie Grama
Societatea Română de Statistică

La Institutul Naţional de Statistică a apărut, în primele şase luni din 2012, un număr de 110 publicaţii statistice, având la bază datele şi informaţiile rezultate din cercetările statistice organizate periodic şi din diferite surse administrative (evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice). Publicaţiile editate, produse în fiecare lună, cuprind serii de date oficiale însoţite de utile precizări metodologice. Dintre numeroasele şi importantele publicaţii, au apărut buletinele statistice de sinteză: Buletinul statistic lunar, Buletinul statistic de preţuri – mult solicitate de diferite categorii de utilizatori. Pe domenii specifice de activitate, menţionăm câteva dintre publicaţiile apărute: Buletinul statistic lunar de industrie, Buletinul statistic lunar de comerţ internaţional, Forţa de muncă în România – ocupare şi şomaj, Transportul de pasageri şi mărfuri – pe moduri de transport, Turismul României – breviar statistic.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 6/2012

Tags: