Grupul de lucru “Statistica” al Consiliului Uniunii Europene

– Planul Preşedinţiei poloneze (1 iulie – 31 decembrie 2011)

Agenda Preşedinţiei poloneze a fost construitǎ în baza progreselor efectuate de preşedinţiile anterioare având ca scop completarea dosarelor legislative aflate într-un stadiu avansat al negocierilor şi de a realiza progrese privind propunerile de acte legislative statistice.
Prioritǎţile Preşedinţiei poloneze derivǎ din aşa numitul Program “Trio” pregǎtit în comun de cǎtre cele trei Preşedinţii (actuală şi urmǎtoarele douǎ preşedinţii): Polonia, Danemarca şi Cipru. Preşedinţia polonezǎ va continua eforturile pe linia asigurǎrii unor statistici europene de o calitate superioară, de încredere şi relevante, în conformitate cu principiile Codului European de Practicǎ în Statisticǎ. Luând în considerare necesitatea menţinerii unui echilibru între nevoile noi de date şi limitǎrile de resurse, precum şi nevoia de reducere a sarcinii asupra respondenţilor, o atenţie deosebitǎ se va îndrepta cǎtre iniţiativele ce simplificǎ procesele de producţie a statisticilor europene şi genereazǎ îmbunǎtǎţirea eficienţei acestora.
În Programul Preşedinţiei poloneze, este prevǎzutǎ integrarea şi optimizarea Sistemului Statistic European:
“Preşedinţia va depune eforturi pentru a îmbunătăţi calitatea, fiabilitatea şi eficacitatea Sistemului Statistic European. Aceasta va sprijini iniţiativele care vizează reducerea sarcinii asupra respondenţilor şi scăderea costului privind cercetarea statistică şi va continua dezbaterea iniţiată de către Preşedinţia ungarǎ privind propunerea de Regulament referitor la sistemul european de conturi naţionale şi regionale în cadrul Uniunii Europene. Preşedinţia intenţionează să avanseze procedura legislativă cu privire la o decizie privind Programul Statistic European 2013-2017.”
Se va pune un accent deosebit pe revizuirea Sistemului European al Conturilor Naţionale (ESA). O atenţie specificǎ va fi dedicatǎ propunerii de Decizie privind Programul Statistic European pentru perioada 2013-2017.
Grupul de Lucru “Statistica” al Consiliului UE a prevǎzut şase întâlniri în cadrul cǎrora se preconizeazǎ dezbateri pe urmǎtoarele dosare legislative (propuneri):
– Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la culturile permanente;
– Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul European de Conturi Naţionale şi Regionale în cadrul Uniunii Europene;
– Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportǎrile statistice referitoare la transportul rutier de mǎrfuri;
– Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Programul Statistic European 2013-2017;
– Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statistica criminalitǎţii;
– Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la demografie.

Biroul Central de Statisticǎ al Poloniei va gǎzdui Conferinţa “Dezvoltarea Sistemului Statistic European în cadrul Parteneriatului Estic – direcţii şi strategie” în perioada 18-19 octombrie la Cracovia, cât şi Reuniunea “Crearea capacitǎţii statistice pentru un viitor mai bun” înainte de cea de-a 58-a Reuniuni a Institutului Internaţional de Statisticǎ din luna august.
Biroul Central de Statisticǎ al Poloniei a creat un Site privind activitǎţile Grupului de Lucru “Statistica” al Consiliului UE pe parcursul Preşedinţiei poloneze, referitor la progresele dosarelor legislative şi alte probleme importante în materie de afaceri europene. Site-ul conţine link-uri la documente relevante şi pagini de web dedicate statisticilor europene.
Site-ul accesibil de la 1 iulie 2011 (în limbile englezǎ şi polonezǎ). Adresa: http://pl2011.stat.gov.pl.

(Date şi informaţii furnizate
de Maria Silivestru – Direcţia de
Afaceri Europene şi Cooperare
Internaţionalǎ, INS)

Romanian Statistical Review 7/2011