Eveniment important, dublă semnificaţie pentru dr. ec. Florea Dumitrescu

În apropierea aniversării împlinirii vârstei de 85 de ani, dr. ec. Florea Dumitrescu – cunoscut specialist în probleme economice, financiare şi bancare – a participat la un eveniment important, fiind apreciat pentru vasta şi valoroasa sa activitate profesional-ştiinţifică.
Permanent colaborator al Institutului Naţional de Statistică, membru activ al Societăţii Române de Statistică la lucrările Seminarului Ştiinţific „Octav Onicescu”, vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor (AGER), dr. ec. Florea Dumitrescu neobosit cercetător, îndeplinind în decursul anilor funcţii de mare răspundere, şi-a prezentat, în ziua de 14 martie 2012, Discursul de Recepţie la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR).

[Text complet]

Romanian Statistical Review 3/2012