Educaţie / Nivel educaţional

Ec. Ioan B. Gâlceavă
Ing. ec. Grigore Grama
Societatea Română de Statistică

După publicarea articolului „Cultură – Culturalizare” (RRS nr. 1/2012) continuăm o altă prezentare, cu referire la procesul de educaţie.
Educaţie: Ansamblul măsurilor aplicate în mod conştient şi sistematic în vederea formării omului, a dezvoltării însuşirilor sale intelectuale, morale şi fizice…
Prin educaţie în sens restrâns, se înţeleg măsurile privind formarea caracterului şi comportarea omului în societate. Educaţia se înfăptuieşte în primul rând în cadrul procesului instructiv-educativ organizat, care se desfăşoară în şcoală. Familia, mediul înconjurător, diversele instituţii culturale, împrejurările vieţii – exercită influenţă asupra educaţiei. Procesul de educare include şi reeducarea. (Dicţionarul Enciclopedic Român / Academia Română).
– Educaţia şi formarea profesională a copiilor, tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi şi aptitudini … (Art. 4)
Învăţarea pe tot parcursul vieţii este un drept garantat de lege. Învăţarea pe tot parcursul vieţii include totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană, începând cu educaţia timpurie, în scopul dobândirii de cunoştinţe, formării de deprinderi/abilităţi şi dezvoltării de aptitudini semnificative din perspectivă personală, civică, socială şi/sau ocupaţională. (Art. 13 – Legea educaţiei naţionale / Decret / nr. 3/ 4.01.2011)
Nivel educaţional: Treaptă de învăţământ pentru instruire (elementară, medie, superioară) conform Programelor de învăţământ.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 2/2012