Editarea publicaţilor şi diseminarea datelor statistice oficiale

Ioan B. Gâlceavă
Grigorie Grama
Societatea Română de Statistică

La Institutul Naţional de Statistică a apărut, în primele cinci luni din 2012, un număr de 85 de publicaţii statistice: Buletine lunare de preţuri, Buletine de industrie, de comerţ internaţional; publicaţia privind acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism; Conturile naţionale regionale; Veniturile şi consumul populaţiei; Fondul de locuinţe; Călătoriile internaţionale înregistrate la frontiera României; Studii de conjunctură economică (pe domenii: comerţ cu amănuntul, construcţii, industria prelucrătoare şi servicii); Anuarul Statistic al României (1990 – 2010, serii de timp CD-Rom); România în cifre – breviar statistic Conturi naţionale 2008-2009 (română) şi alte importante publicaţii.
Diferenţiate potrivit tematicii şi perioadelor de referinţă, publicaţiile statistice respective editate la INS cuprind serii de date şi precizări metodologice utile cu privire la sfera de cuprindere a indicatorilor, metode de calcul, grupări statistice după caracteristici specifice, precizări cu privire la sursa datelor oficiale prezentate.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 5/2012