Două proiecte din Programul de perfecţionare specializată

Proiectele, aflate în derulare, au ca beneficiare: Academia de Studii Economice Bucureşti (Facultatea de Administraţie şi Management Public şi Facultatea de Cibernetică şi Informatică Economică)
Partener: Institutul Naţional de Statistică
Proiectele sunt cofinanţate din Fondul Social European – prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”

Titlul, perioada şi scopul proiectelor:

“Creşterea capacităţii administrative şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prin formare continuă specializată” (Cod SMIS 15967)

Perioada: 08.06.2011 – 07.09.2012
Scopul: Perfecţionarea specializată a 170 de funcţionari prin şapte cursuri de perfecţionare: Management public; Metode cantitative utilizate la nivelul instituţiilor centrale; Tehnici avansate de analiză cantitativă aplicate pentru îmbunătăţirea managementului instituţiilor publice; Dezvoltarea de politici macro-economice bazate pe exploatarea seriilor de date; Statistică şi econometrie aplicate în analiza datelor din administraţia publică; Analiza calităţii vieţii în contextul dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse; Aplicaţii informatice în statistică.
Manager proiect: Prof. univ. dr. Tudorel Andrei
Responsabil implementare, promovare şi comunicare: Prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu
Asistent manager proiect: Laura Mina

 “Profesionalism la nivelul Direcţiilor Judeţene de Statistică” (Cod SIMS 15966)

Perioada: 07.06.2011-06.09.2012
Scopul: Creşterea capacităţii administrative a DJS (realizarea instruirii specializate pe diferite domenii a 190 de funcţionari publici şi personal contractual din DJS – Regiunile de Dezvoltare Nord Est, Sud – Est şi Sud-Vest Oltenia)
Domeniile: Managementul instituţiilor publice; Managementul proiectelor; Instrumente statistice utilizate în managementul dezvoltării locale şi regionale; Planificarea şi dezvoltarea locală bazată pe folosirea metodelor cantitative; Analiza statistică a fenomenelor economice la nivelul comunităţilor locale; Aplicaţii informatice în prelucrarea datelor
Manager proiect: Conf. univ. dr. Alina Georgiana Profiroiu
Responsabil implementare, promovare şi comunicare: Prof. univ. dr. Tudorel Andrei
Secretar proiect: Lucica Aurora Neleapcă

Romanian Statistical Review 2/2012