„Date şi informaţii statistice reprezentative privind trecutul istoric al evoluţiei socio-economice a României, în diferite etape”

Sorin Negruţi

Acum, la început de an 2012, privind retrospectiv, statisticienii români pot constata cu reală obiectivitate şi totodatǎ cu o nedisimulatǎ satisfacţie cǎ statistica oficialǎ naţionalǎ se prezintǎ ca una dintre primele instituţii de profil din Europa, cu o activitate neîntreruptă de peste 150 de ani. Aceastǎ constatare trebuie nu doar sǎ ne onoreze, cât, mai ales, sǎ ne responsabilizeze în îndeplinirea cu profesionalism a rolului de „barometru al societǎţii”, slogan asumat, ca reprezentând rolul definitoriu al statisticii, de evaluator al evoluţiei fenomenelor economice şi sociale din ţara noastrǎ. Angajaţi plenar în dezvoltarea şi modernizarea statisticii oficiale vizând integrarea ei în Sistemul Statistic European, reprezentanţii actuali şi cei ce se vor alătura în continuare în dezvoltarea statisticii naţionale au, printre altele, şi obligaţia moralǎ de a valorifica într-o mai mare măsură experienţa trecutului luând ca imbold cuvintele uneia dintre personalităţile culturii româneşti, B.P. Haşdeu (1838 – 1907), lingvist, istoric şi scriitor: „Trecutul este uşa viitorului”.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 1/2012