Cooperare internaţională în statistică

În luna septembrie 2012 s-au desfăşurat – pe plan internaţional importante seminarii, reuniuni, grupe de lucru şi întâlniri – majoritatea organizate de EUROSTAT (Biroul de Statistică al Uniunii Europene).
Au fost prezenţi la evenimente inclusiv specialişti din Institutul Naţional de Statistică – România, fi ind remarcată diversitatea subiectelor.
Temele tratate – Cronologie
– Seminarul privind bilanţurile contabile şi contul de acumulare pentru sectoarele instituţionale (10-14 IX 2012)
– Seminarul “Statistica apei” pentru ţările Europei de Est, Caucaz şi Asia Centrală (11-13 IX 2012)
– Reuniunea Grupului Europei de Est din cadrul Programului European de Cooperare (13-14 IX 2012)
– Grupul de lucru “Structura gospodăriilor agricole” (17-18 IX 2012)
– Grupul de lucru “Statistica” (17-18 IX 2012)
– Grupul de lucru “Statistica turismului” (18-19 IX 2012)
– Întâlnirea directorilor pe statistici sociale (20-21 IX 2012)
– A 98-a întâlnire a Directorilor Generali ai INS (DGINS) (24- 25 IX 2012)
– Grupul de lucru “Statistici privind sănătatea” (25-26 IX 2012)
– Reuniunea grupului de lucru EUROSTAT privind hipercuburile – formă de diseminare standard a rezultatelor recensămintelor populaţiei şi locuinţelor în statele membre UE (25-26 IX 2012)
– Reuniunea grupului de lucru pentru utilizatorii SDMXRI (Statistical Data and Metadata Exchange – Reference Infrastructure) (26-27 IX 2012)
– A 14-a întâlnire a Sistemului Statistic European (ESSC) (26 IX 2012)

Romanian Statistical Review 9/2012