Continuitate pe plan european în domeniul statistic

Grupul de lucru “Statistica” al Consiliului Uniunii Europene, aflat sub egida preşedinţiei lituaniene (iunie-decembrie 2013) urmează să dezbată importante propuneri în dosarele legislative, preluate de la preşedinţia irlandeză. Este subliniată nevoia de a produce statistici oficiale europene relevante şi de o înaltă calitate; de aceea va susţine dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea politicilor comunitare,  îngrijindu-se de furnizarea de informaţii statistice de calitate.

Preşedinţia lituaniană va susţine noile iniţiative ce se vor contura în acţiunile de implementare, a principiilor Codului de Practici al Statisticilor Europene (CoP).

Se va lansa un website prin care Statele Membre vor informa despre activităţile desfăşurate de Grupul de Lucru al Consiliului cu privire la progresele din dosarele legislative luate în dezbatere. Website-ul va fi accesibil, începând cu data de 1 iule 2013, în limba engleză şi în limba lituaniană la adresa eu2013.stat.gov.lt.

Grupul de Lucru al Consiliului continuă dezbaterile pentru finalizarea acestora în cadrul actualului mandat.

Propunerile se referă la: Modificarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului, Regulamentul (EC) nr. 223/2009 pentru  Statisticile Europene, Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privitor la Statisticile Demografice, Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului, pentru modificarea anumitor acte legislative din domeniul Statisticilor Agricole şi de Pescuit, Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind  organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate, Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului pentru modificarea regulamentului nr.691/2011 privind Conturile economice de mediu, în trei noi module, Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului pentru disponibilitatea şi calitatea statisticilor cu privire la procedura dezechilibrului macroeconomic, Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului (EC) nr.1166/2008 privind Ancheta structurală în agricultură potrivit cadrului financiar din perioada 2014-2018.

 

Date şi şi informaţii  furnizate de
Direcţia de afaceri europene
şi cooperare internaţională (INS România)

Romanian Statistical Review 4/2013