Consiliul Statistic Naţional

Vineri, 25 ianuarie, Consiliul Statistic Naţional (CSN), organismul care reprezintă cel mai înalt forum de promovare şi manifestare a activităţii statistice oficiale la nivel naţional, s-a reunit în prima şedinţă de lucru din 2013.
Instituit în baza prevederilor Legii nr. 226/2009 (Legea Statisticii) Consiliul asigură caracterul obiectiv, transparent şi ştiinţific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor şi al clasificărilor utilizate în activitatea de statistică. CSN reuneşte personalităţi marcante ale lumii ştiinţifice, membri ai Academiei Române, ai unor prestigioase universităţi şi institute de cercetare, ai mediului economic, ai mass-media şi reprezentanţi ai vieţii publice, desigur nu în ultimul rând, din cele mai importante structuri instituţionale – guvern, parlament, preşedinţie.
CSN din 25 ianuarie a fost deschis şi condus de preşedintele INS, prof. univ. dr. Tudorel Andrei, care a prezentat celor prezenţi principalele priorităţi ale institutului în acest an. În primul rând a fost citată finalizarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor (RPL 2011) prin diseminarea, în luna iulie, a rezultatelor definitive, de o manieră coerentă şi transparentă, care să răspundă aşteptărilor şi cerinţelor de informaţie ale întregii societăţi româneşti.
În acest sens, prof. univ. dr. Tudorel Andrei a solicitat implicarea membrilor CSN care, cu autoritatea de care se bucură, pot susţine demersurile INS în procesul dificil de creştere a credibilităţii cu privire la datele ce vor fi difuzate.
O altă prioritate a INS, în sprijinul soluţionării căreia membrii CSN pot avea un rol deosebit, îl reprezintă intensificarea procesului de utilizare a registrelor administrative ale altor instituţii ca surse primare – complementare de date, ceea ce ar permite micşorarea numărului de cercetări statistice pentru obţinerea unor date şi informaţii pe categorii de indicatori şi, implicit, reducerea sarcinii de răspuns a respondenţilor şi, evident, a eforturilor financiare. Această prioritate converge unui alt demers al INS legat de culegerea de date, respectiv creşterea gradului de utilizare a portalului web de culegere informatică a informaţiilor, o activitate care cere o manieră concertată de acţiune pentru conştientizarea agenţilor economici şi a tuturor respondenţilor, în general, de dezvoltare a unui sistem de conducere care duce la o importantă economie de timp şi de resurse materiale şi umane.
În acelaşi cadru, preşedintele INS, prof. univ. dr. Tudorel Andrei a propus consiliului ca, pe viitor, funcţia de preşedinte al acestuia să nu mai revină conducătorului Institutului Naţional de Statistică, ci unui alt membru al CSN tocmai pentru a întări statutul de forum coordonator al acestuia pentru statistica românească.
În continuarea dezbaterilor, au avut intervenţii pertinente, pe teme de interes deosebit: acad. Emilian Dobrescu, Chircă Constantin, reprezentantul BNR şi prof.univ.dr. Constantin Mitruţ care , ca leit-motiv, au subliniat cerinţa de a creşte participarea tuturor membrilor consiliului la analizarea unor probleme teoretice, dar şi la găsirea unor soluţii concrete pentru creşterea coerenţei datelor produse de INS şi, ca urmare, a credibilităţii institutului.

(Date şi informaţii furnizate de
prof. Vladimir Alexandrescu, INS)

Romanian Statistical Review 1/2013