Conferinţa de presă comună a Institutului Naţional de Statistică (INS) şi Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (FNUAP) România

Alocuţiunea prof. univ. dr. Vergil Voineagu, preşedintele INS

Stimate domnule ambasador,
Stimaţi invitaţi,
Dragi colegi,
Doamnelor şi domnilor,

Sunt convins că cei mai mulţi dintre dumneavoastră sunteţi familiarizaţi cu întâlnirile noastre periodice, sub forma conferinţelor de presă, dedicate unor subiecte de larg interes legate de activitatea noastră şi, mai ales, de rezultatele acestei activităţi, cuantificate sub formă de date şi informaţii statistice.
Aparent, reuniunea noastră de astăzi ar părea să iasă din acest cadru, în primul rând prin tematica pe care v-am anunţat-o atunci când v-am făcut invitaţia, în al doilea rând prin faptul că, iată, de această dată, nu suntem singuri, ca organizatori, ci alături de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, reprezentat aici prin domnul ambasador François Farah, pe care am plăcerea să-l salut cu deosebită cordialitate.
Acest caracter oarecum atipic al acestei conferinţe de presă, aşa cum am afirmat-o deja, se confirmă însă numai la o privire superficială.
Pe fond, atât Ziua Statisticianului, cât şi Ziua Mondială a Populaţiei, pot şi trebuie să fie abordate ca două teme de maximă importanţă, care îşi legitimează interesul, pe de o parte, prin rolul şi locul pe care statistica îl ocupă astăzi în viaţa societăţii, în general, şi a fiecărui individ, în particular, iar pe de altă parte prin aceea că nici-un demers uman, nicăieri pe glob, nu poate avea ca potenţial subiect pe altcineva decât pe locuitorii acestei lumi, populaţia planetei.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 7/2011