Colaborare / cooperare: INS România – BNS Republica Moldova

Institutul Naţional de Statistică din România a organizat, la începutul lunii aprilie 2012, vizita delegaţiei Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova, condusă de Oleg Cara – director general adjunct.
Membrii delegaţiei BNS au avut prilejul să cunoască experienţa avansată a specialiştilor din INS în domeniul statisticii agriculturii. S-a acordat atenţie, în detaliu, studierii aspectelor privind pregătirea, desfăşurarea, procesarea şi diseminarea datelor şi informaţiilor privind Recensământul General Agricol (RGA). Au fost abordate, de asemenea, diverse subiecte pentru organizarea cercetărilor statistice curente în agricultură, elaborarea conturilor economice în acest sector, a indicilor preţurilor şi balanţelor produselor agricole; Registrul exploataţiilor agricole şi alte subiecte în domeniu.
În timpul vizitei în România, membrii delegaţiei BNS au avut şi posibilitatea cunoaşterii specificului activităţii organelor teritoriale de statistică, fiind organizată o utilă deplasare la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov.
Cu prilejul vizitei în România, s-a avut în vedere faptul important că atât în Republica Moldova, cât şi în România s-au desfăşurat lucrările Recensământului General Agricol (RGA) în cadrul Rundei Mondiale 2010. În Moldova (perioada 15 martie-15 aprilie 2011) a fost primul recensământ agricol cu caracter general. Recensământul General Agricol din Republica Moldova s-a organizat în conformitate cu recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie privind Programul Recensământului Mondial Agricol 2010. S-au avut în vedere totodată prevederile Regulamentului (СE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului UE privind anchetele structurale în agricultură, demers important în contextul aspiraţiilor de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Realizarea RGA în Republica Moldova a fost posibilă datorită sprijinului financiar şi tehnic din partea partenerilor de dezvoltare, în special al Romăniei. Suportul metodologic de mare valoare oferit din partea experţilor INS, a contribuit în mod esenţial la buna desfăşurare a RGA. În cadrul grantului acordat de Guvernul Romăniei pentru RGA în Moldova, urmează a fi realizate activităţi importante de finalizare a elaborării şi diseminării rezultatelor recensământului.
În prezent, BNS se află în etapa finalizării procesării datelor RGA. Ţinînd cont de complexitatea lucrărilor de procesare a datelor şi elaborarea pe baza acestora a rezultatelor RGA, reprezentanţii BNS au menţionat că sunt interesaţi şi contează mult pe sprijinul în continuare din partea INS din România. Au fost discutate aspectele cooperării, în special prin acordarea asistenţei consultative, de către INS pentru utilizarea tehnologiilor informaţionale la validarea finală a datelor primare ale RGA, elaborarea şi diseminarea rezultatelor RGA şi pentru crearea Registrului exploataţiilor agricole etc.
Membrii delegaţiei din Republica Moldova au fost interesaţi şi de bunele practici ale INS privind implementarea pe scară largă a colectării electronice a datelor statistice primare prin intermediul portalului web al INS, experienţă extrem de relevantă pentru BNS, care se află într-o etapă iniţială în acest domeniu.
Cu prilejul vizitei în România, membrii delegaţiei BNS din Republica Moldova au fost primiţi de preşedintele INS – prof. univ. dr. Vergil Voineagu. S-a apreciat sprijinul conducerii, al specialiştilor români în diversele acţiuni de colaborare/cooperare în procesul dezvoltării statisticii moldoveneşti. Au fost adresate mulţumiri pentru organizarea ireproşabilă a vizitei în România, la INS şi DJS Braşov.
Fiind realizată o colaborare fructuoasă între INS România şi BNS Republica Moldova, s-a exprimat speranţa pentru alte acţiuni în viitor, ceea ce reprezintă un suport de valoare în activitatea de aliniere a statisticii moldoveneşti la standardele europene.

Grupaj realizat pe baza datelor
şi informaţiilor furnizate de
Direcţia de afaceri europene şi cooperare internaţională
INS România

Romanian Statistical Review 4/2012