Book review: „Piaţa muncii între formal şi informal”

volum apărut la Editura Expert /2012

Ec. Ioan B. Gâlceavă
Ing. ec. Grigore Grama
Societatea Română de Statistică

Lucrarea, elaborată de Silvia Pisică, Valentina Vasile şi Vergil Voineagu, reprezintă un eveniment editorial de importanţă deosebită.
Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei Române, subliniază, în Cuvânt înainte, printre altele: „(…) Lucrarea constituie o provocare pentru teoreticienii şi specialiştii domeniului, precum şi un suport valoros pentru decidenţi în dezvoltarea unor strategii şi politici decente şi stimulative pentru limitarea/ieşirea prin opţiune (atât a angajatorului, cât şi a persoanei ocupate) din sfera informalului (…) Meritul teoretic şi practic al lucrării rezidă şi în cercetarea cu competenţă a raportului dintre piaţa formală şi cea informală a muncii (…)”.
Volumul „Piaţa muncii între formal şi informal” (473 de pagini) cuprinde un număr de şase capitole şi listele abrevierilor, listele tabelelor, diagramelor şi a casetelor elaborate, plus un număr de opt anexe şi 27 pagini (pentru Cuvânt introductiv, respectiv Introducere).
În primul capitol, autorii au reuşit o inspirată şi utilă abordare conceptuală generală. S-a insistat pe sublinierea importanţei cunoaşterii sectorului informal şi al principalelor trăsături ale economiei informale. Sunt prezentate caracteristicile şi delimitările între sectorul informal şi sectorul formal.
În continuare s-au tratat într-o manieră clară, printr-o documentare diversificată: Concepte şi definiţii ale sectorului informal pe piaţa muncii (cap. 2), Metode de măsurare a ocupării informale pe piaţa muncii (cap. 3), Analiza dimensiunii şi formelor ocupării informale pe piaţa muncii (cap. 4), Strategii şi politici ale tranziţiei de la sectorul informal la sectorul formal (cap. 5). La Concluzii (cap. 6) se face referire inclusiv la strategiile şi politicile care să permită trecerea de la informal spre formal.
Reţine atenţia propunerea prof. Gheorghe Zaman din finalul prezentării: „(…) Având în vedere multitudinea şi complexitatea problemelor abordate, nivelul ştiinţific ridicat, precum şi prestigiul şi autoritatea profesională de excepţie ale autorilor, considerăm că publicarea lucrării şi în limbi străine de circulaţie internaţională ar contribui la mai buna vizibilitate şi evaluare a cercetărilor din România în domeniul pieţei informale a muncii (…)”.

Apreciem valoarea lucrării realizate de colectivul de autori ca un eveniment editorial deosebit exprimând totodată, în contextul actual, un punct de vedere pe această temă.
Reglementarea şi organizarea periodic a pieţei muncii potrivit cererii şi ofertei – prin măsuri echilibrate – inclusiv la nivel teritorial, vor spori gradul de ocupare a forţei de muncă în toate domeniile de activitate, reducându-se proporţia pieţei informale existentă în România.
Avem convingerea că specialiştii, toţi cititorii vor efectua un studiu atent al volumului “Piaţa muncii între formal şi informal”, în fiecare capitol fiind prezentate numeroase date şi informaţii utile.

Romanian Statistical Review 8/2012