Asigurarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene

Ungaria deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2011, după Spania şi Belgia (în 2010).
Biroul Central de Statistică Ungar a făcut eforturi pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în conformitate cu Programul comun elaborate de cele trei preşedinţii: spaniolă, belgiană, ungară.

Planurile Preşedinţiei Ungare

Preşedinţia ungarǎ va continua promovarea implementǎrii Codului European de Bune Practici în Statisticǎ, îmbunǎtǎţirea calitǎţii, soliditatea şi transparenţa producţiei statistice, reducerea sarcinii administrative.
Uzual, statistica trebuie sǎ satisfacǎ nevoile de informaţii ale unei game largi de utilizatori în modul cel mai eficient. Preşedinţia ungarǎ doreşte sǎ contribuie la eforturile de mǎsurare complexǎ a dezvoltǎrilor şi durabilitǎţii cu scopul de a monitoriza schimbǎrile ce au loc în economiile naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi de a sprijini politicile şi strategiile comune. În baza acestor prioritǎţi, Preşedinţia ungarǎ va organiza o Conferinţǎ în iunie 2011 (perioada 16-17) cu tema: “Comunicarea – un instrument de îmbunǎtǎţire a culturii statistice”.
În sfera legislaţiei statistice, Preşedinţia ungarǎ pune mare accent pe întǎrirea concordanţei între diverse domenii ale statisticii în termeni de concepte, definiţii, colectǎri de date, transmiterea datelor, termenele de publicare şi aplicarea procedurilor din noua legislaţie stabilitǎ prin adoptarea Tratatului de la Lisabona.
Programul de lucru al Preşedinţiei ungare se bazează pe progresul înregistrat de Preşedinţiile anterioare şi va cǎuta sǎ atingǎ progresul dosarelor legislative în strânsǎ colaborare cu toţi partenerii implicaţi.
Echipa Preşedinţiei, formatǎ din specialişti ai Biroului Central de Statisticǎ Ungar, va conduce, va pregǎti şi va convoca reuniunile Grupului de Lucru “Statistica” al Consiliului Uniunii Europene.
Biroul Central de Statisticǎ Ungar a dezvoltat un web-site special (www.ksh.hu/eu2011) în scopul informǎrii privind activitǎţile Preşedinţiei, progresul referitor la dosarele legislative şi alte teme considerate a fi de interes, precum şi link-uri la documente şi pagini de web relevante (în vederea unei mai bune comunicǎri între partenerii implicaţi).
Reuniunile Grupului de Lucru “Statistica” al Consiliului Uniunii Europene (opt reuniuni) sunt planificate sǎ aibǎ loc la Bruxelles în primul semestru din 2011, la urmǎtoarele date: 2 februarie; 1 martie; 22 martie; 5 aprilie; 22 aprilie; 10 mai; 31 mai; 22 iunie.
Au fost şi sunt în negocieri la nivelul Grupului de Lucru “Statistica”, deschise pânǎ la sfârşitul anului 2010 sau pe parcursul Preşedinţiei ungare, urmǎtoarele dosare legislative:

– Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind raportările statistice referitoare la transportul maritim de mărfuri şi de pasageri;
– Propunere pentru un Regulament (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la turism;
– Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind conturile de mediu europene;
– Propunere pentru un Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile europene privind culturile permanente;
– Propunere pentru un Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul European de conturi naţionale şi regionale în cadrul Comunitǎţii;
– Propunere pentru un Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportǎrile statistice referitoare la transportul rutier de mǎrfuri.

 Romanian Statistical Review 1/2011