Actualitate / Evenimente

Ioan B. Gâlceavă

La Institutul Naţional de Statistică (INS) s-a organizat recent un important Forum pentru dezbaterea problematicii referitoare la statistica migraţiei internaţionale şi impactul acesteia asupra dimensiunii populaţiei şi altor statistici. Invitaţi: cadre didactice şi specialişti din statistică, din domeniul economic, social şi demografic. Participarea a fost numeroasă.
Preşedintele INS, prof. univ. dr. Vergil Voineagu, s-a referit la semnalele primite de la EUROSTAT în domeniul statisticii populaţiei, şi a prezentat princi­palele teme supuse dezbaterii:
– Populaţia României – cadrul general
– Migraţia externă – căi şi soluţii de evaluare/estimare
– Recalcularea seriilor de date privind populaţia.
Preşedintele INS şi prof. univ. dr. Vasile Gheţău, director al Centrului de Cercetări demografice „Vladimir Trebici” al Academiei Române, au asigurat conducerea dezbaterilor.
Silvia Pisică – director şi Radu Băeţică – expert s-au referit la diversitatea problemelor cu care se confruntă statistica din ţara noastră în domeniul populaţiei: culegerea datelor şi informaţiilor privind migraţia; metodologia de calcul a indicatorilor specifici din publicaţiile statistice cu termene recente de apariţie; recalcularea seriilor de date până la nivel de localitate etc.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 6/2011