Activitatea unor instituţii de spectacole şi concerte

Ioan B. Gâlceavă
Grigore Grama
Societatea Română de Statistică

Statistica oficială deţine şi întreţine periodic în toate domeniile de activitate un Sistem specific de indicatori, serii de date și informații obținute din diverse surse: observările statistice al Institutului Național de Statistică și sursele administrative ministerelor, instituțiilor, ale autorităților adminstrației publice, societăților etc. În acest mod se asigură – inclusiv din domeniul cultural – cunoaşterea evoluţiei, într-o manieră comparabilă, an de an sau la alte perioade, înregistrarea unor importante categorii de fenomene economice şi sociale desfășurate.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 6/2013