Activitatea statistică complexă desfăşurată la nivel central, teritorial şi prin cooperare internaţională

Activitatea Institutului Naţional de Statistică(INS) în ultimii ani a reprezentat un ansamblu coerent de acţiuni şi măsuri, derulându-se în concordanţă cu obiectivele statisticii oficiale din România, având în vedere acoperirea principalelor direcţii ale politicilor comunitare, şi ţinând cont de Decizia nr. 1578/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 privind Programul Statistic Comunitar pentru perioada 2008-2012.
Coordonator al Sistemului Statistic Naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, Institutul Naţional de Statistică a avut, şi are permanent ca prioritate realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce-i revin în îndeplinirea misiunii de a satisface, într-o măsură cât mai mare, nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, prin colectarea, publicarea şi diseminarea de informaţii statistice relevante, corecte, credibile şi furnizate la timp, necesare fundamentării deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea realităţilor societăţii româneşti.

[Text complet]

Romanian Statistical Review 7/2012