„Academia de Studii Economice din Bucureşti – un secol de existenţă”

– prezentare de carte

Cristina Sacală
Ioan B. Gâlceavă

Consemnăm ca eveniment deosebit apariţia cărţii „Academia de Studii Economice din Bucureşti – un secol de existenţă”, lucrare care curpinde pagini importante referitoare la dezvoltarea învăţământului economic superior din diferite perioade, prezentate în detaliu, în opinia noastră, cu aspecte mai puţin cunoscute.
Lansarea valoroasei cărţi a avut loc la Adunarea festivă a Senatului ASE şi a comunităţii academice, dedicată Centenarului ASE. În Cuvânt înainte, rectorul ASE, prof. univ. dr.  Pavel Năstase, şi preşedintele Senatului universitar, prof. univ. dr. Răzvan Zaharia, precizează printre altele: „(…) În cartea omagială am încercat, pe baza surselor de documentare din arhiva ASE şi din alte instituţii să prezentăm generaţiilor actuale drumul de un secol al universităţii noastre. (…) Înfiinţată sub denumirea iniţială de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (AISCI), Academia de Studii Economice din Bucureşti împlineşte anul acesta un secol de existenţă

[Text complet]

Romanian Statistical Review 6/2013