Sistemul bancar sub influenţa riscului sistemic

György BODÓ Ph.D Student (e-mail: gyorgy.bodo@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Criza mondială declanșată în anii 2008 a avut o componentă cauzală derivând din componenta financiară semnificativă, cea ce a determinat o volatilitate ridicată a piețelor financiare. Cele mai afectate de criza au fost instituțiile financiare care au suferit cele mai mari pierderi. Băncile, cunoscute ca principalii finanțatori ai economiei, au transmis șocul suferit mai departe în economie efectul, declanșând un fel de efect de domino. Acest fenomen a fost definit ca fiind risc sistemic adică acel risc care poate avea efecte semnificative privind o mare parte din economia unei tari, a unei zone geografice sau a unui sector din economie. În contextul riscului sistemic pot apărea efecte care se propagă în lanț.
În ultima perioadă în România au fost semnalate din ce în ce mai multe evenimente care ar putea duce la declanșarea unor situații de risc sistemic. Acestea sunt asociate mai ales cu modificări legislative adoptate fără o analiză atentă a impactului asupra sistemului economic sau intervenției statului în mecanismul economic.

Cuvinte cheie: risc sistemic, piață financiară, sistem economic, faliment bancar, strategie economică
Clasificarea JEL: G21, G32

[Text complet]

THE BANKING SYSTEM UNDER THE INFLUENCE OF THE SYSTEMIC RISK

Abstract

The global crisis triggered in 2008 had a causal component deriving from the significant financial component, which triggered a high volatility in financial markets. The most affected by the crisis were the financial institutions that suffered the biggest losses. Banks, known as the main financiers of the economy, have transmitted the shock suffered further in the economy, triggering a kind of domino effect. This phenomenon has been defined as a systemic risk, that is, the risk that may have significant effects on a large part of the economy of a country, geographic area or sector of the economy. In the context of systemic risk, effects that can spread across the chain may occur.
Recently, there have been an increasing number of events in Romania that could trigger systemic risk situations. These are mainly associated with legislative changes adopted without a careful analysis of the impact on the economic system or state intervention in the economic mechanism.

Keywords: systemic risk, financial market, economic system, bankruptcy, economic strategy.
JEL Classification: G21, G32

[Full Text]

Revista Română de Statistica nr. 6/2019