Scientific Board

Emilian Dobrescu - Member of the Romanian Academy

Aurel Iancu - Member of the Romanian Academy

Marius Iosifescu - Member of the Romanian Academy

Lucian Albu - Member of the Romanian Academy

Gheorghe Zaman – PhD Professor, corresponding member of the Romanian Academy

Beatrix Gered – Vice-president of National Institute of Statistics

Elena Mihaela Iagăr – Vice-president of National Institute of Statistics

Konrad Pasendorfer – PhD, Director General of Statistics Austria

Mariana Mihailova Kotzeva - EUROSTAT

Constantin Mitruţ – PhD Professor, President of Romanian Statistical Society

Constantin Anghelache – PhD Professor, Vice-president of Romanian Statistical Society

Nicolae Istudor – PhD Professor, Rector of Bucharest University of Economic Studies

Vergil Voineagu – PhD Professor, Bucharest University of Economic Studies

Tiberiu Postelnicu – PhD Professor, “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” Institute of Mathematical Statistics and Applied Mathematics

Gheorghe Săvoiu - PhD Professor, habil, University of Piteşti

Ion Pârţachi – Prof. univ. dr. Academia de Studii Economice, Moldova

Irina-Virginia Dragulanescu - PhD Professor, University of Messina, Italy

Daniela Elena Ştefănescu - PhD Senior Lecturer, Institutul Naţional de Statistică

Mădălina Gabrilea Anghel – Conf. univ. dr., vicepreşedinte Societatea Română de Statistică

Elisabeta Jaba – PhD Professor, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi

Eugenia Harja - PhD Professor, Statistical Direction of Bacău County

Ştefan Alexandru Ionescu – Lect. univ. dr.,Universitatea Româno-Americană

Claudiu Herţeliu – Prof. univ. dr., Academia de Studii Economice

Ion Ghizdeanu – Dr., cercetător ştiinţific gradul I, Comisia Naţională de Prognoză

Ilie Dumitrescu - Institutul Naţional de Statistică

Silvia Pisică – Dr., Institutul Naţional de Statistică

Adriana Ciuchea – Institutul Naţional de Statistică