Scenarii de regionalizare: analiză asupra populaţiei României folosind statistica informaţională Onicescu

Drd. Ioana-Ruxandra Lie (ruxandra.lie@gmail.com)
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Abstract

Regionalizarea este un subiect important în România, deoarece se consideră că ar ajuta la accesarea mai uşoară a fondurilor europene şi ar stimula dezvoltarea economică. Pentru acesta este nevoie să se găsească formula optimă de reorganizare a teritoriului României. Am arătat că decizia cu privire la regionalizare trebuie să ia în considerare mai multe criterii, iar unul dintre acestea este populaţia. Obiectivul acestei lucrări este de a studia omogenitatea populaţiei României în ceea ce priveşte vârsta, mediul de rezidenţă şi genul. Cu ajutorul statisticii informaţionale Onicescu s-a arătat faptul că regiunile sunt omogene din acest punct de vedere. S-a ajuns astfel la concluzia că decizia cu privire la regionalizare poate fi luată doar după ce sunt luate în considerare şi alte aspecte.

Clasificare JEL: C49, J10, J11, R13
Cuvinte cheie: regionalizare, populaţie, statistică informaţională, energie informaţională

[Text complet]

Abstract

Regionalization is an important topic in Romania, as it is considered that it would help to obtain easy access to European funding and it would stimulate economic development. In order to meet this purpose, it is necessary to find the optimal formula for reorganizing Romania’s territory. It was shown that the decision regarding regionalization needs to be taken considering many criteria. One of them is population. This paper aims to study the homogeneity of the Romanian regions’ population, regarding age, area of residence and gender. With the help of Onicescu informational statistics it was shown that regions are homogenous from the mentioned points of view. This led to the conclusion that the decision on regionalization can only be taken after considering other aspects as well.

JEL Classification codes: C49, J10, J11, R13
Key words: regionalization, population, informational statistics, informational energy

[Full Text]

Sumar RRSS 3/2015