Impactul metodologiei folosite în prezicerea riscului: varianţă-covarianţă vs. Simularea istorică

Associate lecturer Dumitru-Cristian OANEA PhD (oanea.cristian@gmail.com)
„Artifex” University of Bucharest

Abstract

Scopul acestui articol este acela de a identifica diferența dintre aplicarea metodei varianţei-covarianţei (utilizată de modelul RiskMetrics) și simulării istorice, în cuantificarea riscului. Ca urmare a diferitelor ipoteze din spatele acestor modele, ajungem la concluzia că riscul este mai corect sau mai puțin corect identificat.
Principalele ipoteze care influențează abilitatea modelelor analizate de a cuantifica riscul sunt: maniera de estimare a factorului de importanță, distribuția presupusă aferentă rentabilităților piețelor de capital analizate, cât și cadrul metodologic folosit.

Keywords: RiskMetrics, factor de importanță, varianță-covarianță, simulare istorică
JEL Classification: D81, G32

[Text complet]

IMPACT OF USED METHODOLOGY IN RISK PREDICTION: VARIANCE-COVARIANCE VS. HISTORICAL SIMULATION

Abstract

The purpose of this article is to identify the difference between applying the variance-covariance method (used by the RiskMetrics model) and the historical simulation, in quantifying the risk. As a result of the different assumptions behind these models, we conclude that the risk is more correctly or less correctly identified.
The main analyzed hypotheses that influence the ability of the models to quantify the risk are: the way of estimating the decay factor, the supposed distribution of returns, as well as the methodological framework used.

Keywords: RiskMetrics, decay factor, variance-covariance, historical simulation
JEL Classification: D81, G32

[Full Text]

RRS Supliment nr. 9/2019