Ion Marinescu

Ion Marinescu s-a născut la 18 mai 1922 în comuna Măciuca, județul Vâlcea și a terminat Academia de Științe Comerciale și Cooperatiste din București în 1948 și mai târziu Facultatea de Drept, dându-și doctoratul în Economie în anul 1970. Activitatea și cariera sa sunt legate în special de statistică și demografie el ocupând de-a lungul timpului mai multe funcții în cadrul Direcției Centrale de Statistică și anume – referent între 1948 – 1950 și director adjunct și director între 1955 – 1982. De asemenea a mai ocupat diferite funcții la Banca de Credit pentru Investiții, Direcția Generală a Rezervelor de Muncă, Școala Medie Tehnică de Statistică, Academia de Studii Economice. A fost numit inspector general la Comisia Națională pentru Statistică, Direcția Generală pentru Recensământul populației și locuințelor în anii 1990 – 1991. La Direcția Centrală de Statistică s-a ocupat cu statistica demografică, muncă, salarii, nivel de trai și a organizat instrumentarul statistic pentru efectuarea recensămintelor populației și locuințelor (1956, 1966 și 1977).

A adus contribuții esențiale la perfecționarea metodelor de analiză și prognoză a proceselor economice și sociale, introducând concepte, noțiuni și metode noi iar rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în aproximativ 15 cărți publicate ca autor și coautor, peste 30 de referate științifice publicate în peste 10 volume de Studii de Statistică și circa 50 de articole publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate.

Ion Marinescu s-a remarcat și prin activitatea didactică fiind învățător, profesor de statistică la Școala Medie Tehnică de Statistică, cadru didactic asociat la Academia de Studii Economice și lector la cursurile de reciclare a specialiștilor din Direcția Centrală de Statistică. Ca recunoaștere a activității sale a fost numit membru în mai multe consilii și instituții prestigioase cum ar fi: Consiliul Științific al Institutului de Geografie al Academiei Române, Comitetul Internațional de Cooperare a Cercetărilor Naționale în Demografie, Asociația Internațională a Experților în Acte de Stare Civilă, Comisia Națională de Demografie și Consiliul Director al Societății Române de Statistică.