Evoluţia vânzărilor firmelor de distribuţie de produse metalurgice pe pieţe volatile

Dr. Ștefan Virgil Iacob (stefaniacob79@yahoo.com)
PhD Candidate Andreea – Ioana MARINESCU (marinescu.andreea.ioana@gmail.com)
Bucharest Academy of Economic Studies

Abstract

Având în vedere volatilitatea pieței materialelor de construcții din România în ceea ce privesc prețurile de promovare și vânzare ale produselor metalurgice, consider că ar fi interesant de analizat în ce măsură vânzările își păstrează caracterul inerțial în perioada în care prețurile înregistrează scăderi continue și atunci când acestea cresc. De asemenea, este interesant să știm și pe ce perioadă vânzările vor manifesta acest caracter inerțial.
Perioadele care fac parte din acest studiu, sunt cele aferente anilor 2013 și 2014, perioadă în care prețurile materialelor de construcții au înregistrat scăderi continue cu un procent semnificativ de 22,7% (preț mediu calculat pe un eșantion de șapte firme), în acest interval mic de timp. Similar acestui interval scurt de timp, a fost și perioada cuprinsă între anii 2016 și 2017, dar de această dată prețurile au înregistrat creșteri semnificative cu un procent de 23,73% conform aceluiași eșantion de firme.
Astfel, în perioada de scădere a prețurilor pe piața de profil, firma analizată a operat și ea scăderi de prețuri succesive de la 685 euro/tonă la 565 euro/tonă, iar în perioada de creștere aferentă anilor 2016-2017 a operat creșteri succesive ale prețurilor de promovare și vânzare ale produselor metalurgice de la 560 euro/tonă la 660 euro/tonă.

Cuvinte cheie: variabile, regresie, coeficienți, teste statistice, inerție, vânzări, prețuri
Clasificarea JEL: C01, L11, L61

[Text complet]

Evolution of sales of metallurgical products distribution companies in volatile markets

Abstract

Given the volatility of the construction materials market in Romania in terms of sales and sales prices for metallurgical products, I think it would be interesting to analyze the extent to which sales remain inert in the period when prices are falling further and when they fall grow. It is also interesting to know and during what time sales will show this inertial character.
The periods covered by this study are those for the years 2013 and 2014, during which prices of construction materials recorded a continuous decrease of 22.7% (average price calculated on a sample of seven companies), in this respect short time interval. Similar to this short time span, it was also the period between 2016 and 2017, but this time the prices recorded significant increases of 23.73% according to the same sample of companies.
Thus, during the period of declining prices on the market, the company also operated successive price reductions from 685 euro / ton to 565 euro / ton and in the 2016-2017 growth period operated successive increases of promotion and sales prices of metallurgical products from 560 euro / ton to 660 euro / ton.

Key words: variables, regression, coefficients, statistical tests, inertia, sales, prices
Classification JEL: C01, L11, L61

[Full Text]

Revista Română de Statistica nr. 6/2019