Efectele activităţii de transport asupra factorilor de mediu

Student Cristian Marius DUMITRU-VLĂDULESCU
Student Ioana MUȘAT
Academia de Studii Economice

REZUMAT

Activitatea de transport este un domeniu de neinlocuit in prezent fiind implicat în dezvoltarea umană, care generează un impact negativ asupra factorilor de mediu. Deci, este important să venim cu soluții care vor reduce daunele produse asupra mediului. Scopul cercetării noastre este de a studia efectele negative ale activității de transport asupra mediului natural prin revizuirea literaturii existente, precum și prin efectuarea unei analize econometrice. Am folosit programul Eviews pentru testarea corelației si a cauzalitații dintre numărul de autovehicule și emisiile de gaze cu efect de sera din Romania între anii 1990-2013. Analiza a indicat că nu există cauzalitate între acești doi indicatori, poluarea atmosferică și creșterea numarului mașinilor.
Cuvinte cheie: activitatea de transport, pagube de mediu, eviews, gaze cu efect de sera, numar masini, poluarea atmosferica, unit root test, matrice de corelatie, test de cauzalitate Granger.

[Text complet]

ABSTRACT

The transport field is a currently irreplaceable sector involved in human development that generates negative impacts on the environmental components. So, it is important to come up with solutions that will reduce environmental damage. The aim of our research is to study the negative effects of the transport activities on the natural environment by inquiring the existing literature, as well as by performing an econometric analysis. We used the Eviews software for testing the correlation and the causality between the number of cars and the greenhouse gas emissions from Romania during 1990 and 2013. The analysis indicated no causality between these two indicators, meaning the atmospheric pollution and the increasing of the cars.
Keywords: The transport field, environmental damage, eviews, greenhouse gases, number of cars, atmospheric pollution, unit root test, the correlation matrix, Granger causality test.

 

RRS Supliment 3/2017