De la activităţi sportive legate de reciclare, la reciclarea deşeurilor din sport: o anchetă statistică şi modelul ei econometric pentru identificarea factorilor într-un proiect

Conf. univ. dr. Gheorghe Săvoiu
Lect. univ. dr. Mihaela Butnariu
Universitatea din Piteşti

Abstract

Activităţile de colectare şi reciclare a deşeurilor prin caracterul lor de „masă” au fost îndreptăţit asimilate cu „sportul reciclării deşeurilor”, dar în contextul contemporan al complexităţii activităţilor şi economisirii resurselor a apărut şi necesitatea „reciclării deşeurilor sportului”. Articolul de faţă evaluează în mod original şi de o manieră multidisciplinară această temă, cu ajutorul unei cercetări statistice selective şi realizează pe baza datelor acesteia o primă o modelare econometrică ierarhizatoare a unor activităţi într-o nouă strategie de colectare şi reciclare a deşeurilor din sport. Ipotezele acestei lucrări identifică şi ierarhizează factori ai acestor activităţi valorificând întrebările anchetei realizate pe un eşantion de 301 sportivi din România. O secţiune introductivă conceptualizatoare identifică unele repere bibliografice incipiente în interstiţiul multidisciplinar al activităţilor sportive cu managementul ecologic, ecologia umană, statistica şi econometria, fiind urmată de ipoteze şi premise inovative ale demersului cercetării ecologice în secţiunea a doua dedicată metodei selective aplicate şi chestionarul acesteia, o secţiune a treia descriind concret şi succint studiul de caz, şi de rezultatele şi modelul econometric al unei strategii viitoare în domeniu în cadrul secţiunii a patra. Câteva remarci finale subliniază primordialitatea acestei investigaţii şi consecinţele sale reunite într-o strategie managerial ecologică cu impact în ecologia umană.

[Text complet] | [Full Text]

Sumar RRSS 5/2014