Creşterea economică, ocuparea forţei de muncă şi criza în Europa

Drd Cristina Daniela Sacală (Radu) (cristina.sacala@yahoo.com)
Academia de Studii Economice, Bucureşti

Abstract

România a înregistrat în trimestrul al doilea cea mai scădere a produsului intern brut (PIB) dintre cele 28 de state ale Uniunii Europene (UE), de 1% comparativ cu primul trimestru, iar singurele economii cu evoluţii negative au mai fost Germania, Italia şi Cipru. Estimările produsului intern brut pentru primul trimestru au fost revizuite în scădere, de la o creştere faţă de trimestrul anterior de 0,2% la o scădere de 0,2%.
România s-a aflat în recesiune tehnică (două trimestre consecutive de scădere a PIB comparativ cu trimestrul anterior) pentru doi ani şi jumătate în perioada 2008-2011 şi a reintrat în recesiune tehnică la începutul anului 2012, reuşind să revină pe creştere până la finalul acelui an. Datele Eurostat arată că economiile Germaniei şi Italiei s-au contractat în al doilea trimestru din acest an cu 0,2%, iar cea a Ciprului cu 0,3%.
In acest context, articolul işi propune o analiză a influenţei ratei inflaţiei şi ratei de ocupare a forţei de muncă asupra produsului intern brut pentru ţările membre UE, cât şi pentru România ca ţară membră.

Cuvinte cheie: produs intern brut, rată inflaţie, rata ocupare, forţă de muncă, creştere economică.

[Text complet]

Abstract

Romania recorded in the second quarter of 2014 a decline in gross domestic product (GDP) within the 28 European Union countries (EU) of 1% compared to the first quarter of 2014, and the only economies with negative developments were Germany, Italy and Cyprus. Estimates of GDP for the first quarter were revised down from the previous quarter growth of 0.2% to a decrease of 0.2%.
Romania was in technical recession (two consecutive quarters of decline in GDP compared with the previous quarter) for two and half years 2008-2011 and back in technical recession in early 2012, and managed to return to growth by the end of that year. EUROSTAT data shows that the economies of Germany and Italy were contracted in the second quarter of this year by 0.2% and by 0.3% in Cyprus. In this context, the article proposes an analysis of the influence of the inflation rate and employment rate of labor force on GDP for EU countries and for Romania as an European Union member country.

Keywords: Gross domestic product, inflation rate, employment rate, labor force growth

[Full Text]

 

Sumar RRSS 3/2015