Creditul bancar, instrument de finanţare a societăţilor comerciale

Assoc. prof. Florin Paul Costel LILEA (florin.lilea@gmail.com)
„Artifex” University of Bucharest
Doina AVRAM Ph.D Student (doina.avram@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies
Alexandru BADIU PhD Student (badiu@transferrapid.com)
Bucharest University of Economic Studies
Doina BUREA PhD Student (doina.burea@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Problema finanțării societăților comerciale este una de maximă importanță pentru orice agent economic. Fără existența unor surse certe de finanțare, societatea comercială nu își poate pune în aplicare planul de activitate pe care și l-a dorit. Din acest punct de vedere sursele proprii nu sunt întotdeauna îndestulătoare și de aceea pentru a-și completa sursele de venituri societatea comercială este nevoită să recurgă de foarte multe ori la împrumuturi bancare. Creditul bancar devine un instrument de finanțare certă a oricărei societăți comerciale. Desigur, în sistemul pieței financiar-bancare este dificil de găsit aceste credite, care să asigure pe deplin o finanțare corectă și, de aceea, de cele mai multe ori, se recurge la alte forme de asociere, de cooperare sau de identificarea altor surse în afara celor care trebuie avute în vedere la întocmirea planurilor de afaceri. De cele mai multe ori, un plan de afaceri care se bazează pe coperarea cu o bancă este unul care poate să dea rezultate, dar în același timp trebuie avut în vedere că sistemul de creditare comercială este unul care nu beneficiază pentru moment în România de cele mai favorabile condiții, în sensul că, rata dobânzii de creditare este mult mai ridicată decât dobânda care se plătește pentru economiile și rezervele pe care agenții economici le direcționează către băncile comerciale.

Cuvinte-cheie: credit bancar, finanțare, indicator macroeconomic, capitalizare, risc de creditare, clienți nebancari, credite nerambursabile
Clasificarea JEL: G21, H81, M21

[Text complet]

BANKING CREDIT, INSTRUMENT FOR FINANCING OF COMMERCIAL COMPANIES

Abstract

The problem of financing companies is one of the highest importance for any economic agent. Without the existence of certain sources of financing, the trading company cannot implement the activity plan it wanted. From this point of view the own sources are not always sufficient and therefore to complete the sources of income the commercial company has to resort to bank loans very often. Bank credit becomes a reliable financing instrument for any trading company. Of course, in the system of the financial-banking market it is difficult to find these loans, which can fully ensure a correct financing and, therefore, most of the time, it is resorted to other forms of association, cooperation or identification of other sources in other than those to be considered when drawing up business plans. Most of the time, a business plan that is based on co-operation with a bank is one that can give results, but at the same time it should be kept in mind that the commercial lending system is one that does not benefit for the moment in Romania from the ones more favorable conditions, in the sense that the lending interest rate is much higher than the interest that is paid for the savings and reserves that the economic agents direct to the commercial banks.

Keywords: bank credit, financing, macroeconomic indicator, capitalization, credit risk, non-bank customers, non-repayable loans
JEL Classification: G21, H81, M21

[Full Text]

RRS Supliment nr. 9/2019