Bugetul Uniunii Europene – evoluţie, perspective

Adrian Amariţa
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Abstract

Prin intermediul bugetului Uniunii Europene, se coordonează anual activităţile care se derulează între statele membre, orientările politicii comunitare şi priorităţile acestora. Bugetele anuale sunt părţi ale ciclului bugetar de şapte ani, denumite şi „perspective financiare”. Principiile fundamentale care guvernează bugetul Uniunii Europene sunt: principiul unităţii, principiul universalităţii, principiul anualităţii, principiul echilibrului, specificarea cheltuielilor şi finanţarea prin resurse proprii. Politica fiscală acţionează în două planuri: asupra creşterii economice, în situaţia în care economiile sunt în faza de încălzire accentuată, în sensul încetinirii acesteia şi prin politica fiscală, care ia măsuri de accelerare în cazul economiilor aflate în fază de recesiune. Efectele negative nu pot fi înlăturate decât prin armonizarea politicilor fiscale. Deşi actualul buget este diminuat comparativ cu cel anterior, acesta este mult mai flexibil decât bugetul precedent.

[Text complet] | [Full Text]

Sumar RRSS 5/2014