Aspecte metodologice si modele econometrice utilizate în managementul riscului

Associate lecturer Dumitru-Cristian OANEA PhD (oanea.cristian@gmail.com)
„Artifex” University of Bucharest

Abstract

Managementul riscului este un subiect de o importanță crucială în contextul actual al economiei mondiale, dar mai ales în analiza piețelor de capital. Prin acest lucru este vizat eliminarea sau măcar diminuarea considerabilă a ricului, fiind nevoie de un instrument care să-l cuantifice. Cea mai reprezentativă metodă utilizată este Valoarea Riscată, considerată atât de practicieni, cât și de autoritățile din domeniul de supraveghere financiară de o importanță covârșitoare, astfel încât Comitetul Basel a decis obligativitatea băncilor de a folosi acest intrument în măsurarea riscului, cu scopul reglementării capitalurilor proprii.
Prin demersul realizat în această cercetare, voi analiza aplicarea Valorii Riscate utilizând metoda varianţei-covarianţei (utilizată de modelul RiskMetrics), cât și simularea istorică, pentru a puncta influența modelelor matematice în rezultatul final de cuantificare al riscului, și maniera acestora de a surprinde cât mai fidel riscul existent pe piața de capital.

Keywords: instrument financiar, modele de risc, predicția riscului, Valoarea Riscată
JEL Classification: D81, G32

[Text complet]

METHODOLOGICAL ASPECTS AND ECONOMETRIC MODELS USED IN RISK MANAGEMENT

Abstract

Risk management is a topic of crucial importance in the current context of the world’s economy, but especially in the analysis of capital markets. Based on it, we aimed to eliminate or at least to considerably diminish the risk, by using an instrument to quantify the risk. The most representative method used is the Value at Risk, considered of a high importance by both practitioners and financial authorities. Moreover, Basel Committee decided the banks’ obligation to use this instrument to measure the risk, in order to regulate their own capital.
The aim of this research is to analyze the use of Value at Risk, based on variance-covariance method (used by the RiskMetrics model), and historical simulation, in order to point out the influence of the mathematical models in the result of quantifying the risk, and their accuracy in surprising the risk existing on the capital market.

Keywords: financial instrument, prediction, risk metrics, risk prediction, Value at Risk
JEL Classification: D81, G32

[Full Text]

RRS Supliment nr. 9/2019