.
     
 

REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ
Format tiparit ISSN: 1018-046X       Format on-line ISSN: 1844-7694

 
 
 
 
 
 
  Prima Pagină
  Istoric
  Descriere
  Revista - Sumar
  Procesul de recenzare
  Echipa
  Galerie Foto
  www.insse.ro
Baze de date internaționale
 

Catalogul de publicații și servicii statistice - 2014

 

 

REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ

ROMANIAN  STATISTICAL  REVIEW

 

a obținut

Categoria de recunoaștere B+

 

În urma evaluării, pentru anul 2006, a conținutului și a calității științifice, comparativ cu standardele internaționale, precum și a acțiunilor de promovare și diseminare a rezultatelor cercetării științifice românești,

Consiliul Național al Cercetării Științifice

din Învățământul Superior,

(CNCSIS, cod nr. 601)

din cadrul Ministerului Educației și Cercetării,

a hotărât,

în sesiunea din februarie 2007, trecerea „Revistei Române de Statistic㔠de la Categoria C, adică de la publicație științifică de importanță națională, obținută în anul 2005, la Categoria de recunoaștere B+, adică revistă care deține potențialul necesar pentru obținerea recunoașterii internaționale.

Precizăm că, începând din 2007, Revista Română de Statistică este monitorizată de ISI Thomson Philadelphia (SUA)!

Revista Română de Statistică, editată de Institutul Național de Statistică (INS) din România, este, în prezent, unica publicație de specialitate din țara noastră în domeniul teoriei și practicii statistice, cuprinzând lucrări originale sau susținute la conferințe și seminarii interne și internaționale de profil, metodologiile specifice de calcul, sistemul cercetărilor statistice totale (recensăminte), al cercetărilor statistice parțiale (anchete, sondaje etc.), probleme din domeniul teoriei statistico – matematice, al dezvoltării informaticii, opinii și puncte de vedere ale specialiștilor, cadrelor didactice, ale utilizatorilor de date statistice.

 

Scurt istoric. Publicații statistice, sub denumirea de Revista Statistică, Anale Statistice, Buletine Statistice, Anuare Statistice, Cronicarul etc., editate de Instituția Statisticii Oficiale din România, azi sub denumirea de Institutul Național de Statistică (INS), sunt prezente în peisajul publicistic din 1859, anul în care a fost creată statistica oficială în România, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Au fost editate mii de titluri, schimbate de-a lungul vremii datorită modalităților de abordare științifică a teoriei și practicii statisticii oficiale.În perioada 1952-1989, publicațiile editate de INS au fost limitate doar la 2-3 titluri pe an, Anuare și Recensăminte, precum și la „Revista de Statistică”, publicație națională, de specialitate, de sine stătătoare, cu periodicitate de apariție lunară.

În anul 1990, se modifică titlul revistei în „Revista Română de Statistic㔠(RRS), cu periodicitate de apariție lunară. Din 2000, datorită sporirii numărului publicațiilor editate și a  informațiilor statistice difuzate de INS, Revista devine publicație științifică națională, cu periodicitate de apariție trimestrială.

În anul 2005, la cererea colaboratorilor, cititorilor și a Colegiului INS, au fost identificate resurse de intensificare a periodicității de apariție la două luni (șase numere pe an), pregătindu-se logistica pentru revenirea, în anul 2006, la o periodicitate de apariție lunară (douăsprezece numere pe an!).

În același timp cu realizarea acestei ritmicități de apariție, „Revista Română de Statistic㔠și-a îmbunătățit conținutul teoretic și practic privind obiectivele Statisticii oficiale din România și conexiunile cu știința mondială a statisticii, precum și formula grafică, modernă și adecvată conținutului de înaltă valoare științifică și informațională, elemente apreciate de Consiliul de Coordonare a Activității de Statistică (CCAS), for consultativ ai cărui membri sunt numiți prin DECIZIE a prim-ministrului al României, și are, în principal, ca obiect de activitate analiza și avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național, a rapoartelor de activitate ale Institutului Național de Statistică și a Programului anual de cercetări statistice.

Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS) a acreditat Revista Română de Statistică începând cu anul 2004, pentru conținutul său, în cod CNCSIS cu nr. 601 din 5.09.2005 cu categoria C, adică publicație științifică de importanță națională.

Pentru abordarea superioară a normelor calitative și exigențelor statisticii ca știință de maximă actualitate și perspectivă, atât INS cât și Societatea Română de Statistică au acordat, individual unor membri ai redacției și RRS în ansamblul ei, „Diplome de Excelenț㔠pe anii 2004, 2005 și 2006.

 
 
Formular Comandă Publicații 2014
 
Adresă
B-dul Libertății, nr.16, sector 5, București
 
 
Telefon / Fax
(021) 317 11 10
(021) 318 18 24 /1073
 
 
E-mail
 
 
Abonamente

la publicațiile statistice se fac la

Revista Română de Statistică

   
 
Cele mai recente numere :
       
Recomandări: rezoluție video minim 800x600
Internet Explorer minim versiune 5.0
Nr.10 / 2013
Nr.9 / 2013
Nr.8 / 2013
Nr.7 / 2013