.
     

 

REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ
Format tiparit ISSN: 1018-046X       Format on-line ISSN: 1844-7694

 
 
 
 
 
 
  Prima Pagină
  Istoric
  Descriere
  Revista - Sumar
  Procesul de recenzare
  Echipa
  Galerie Foto
  www.insse.ro
   
Baze de date internaționale
 
Catalogul de publicații și servicii statistice - 2014
 
 

 

Editura “REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICÔ


Editura "Revista Română de Statistică"
funcționează în baza art. 2 alin. (3) din O.G. nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, modificată și completată prin O.G. nr. 67/2003 și prin O.G. nr. 71/2004 și a art. 9 alin. (1) lit. b din H.G. nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea I.N.S.
Este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii.
Principalul obiect de activitate al Editurii îl reprezintă editarea și difuzarea publicației proprii „Revista Română de Statistică”, precum și editarea de cărți, reviste, cataloage, prospecte, cursuri universitare și orice alte tipărituri, în condițiile prevăzute de lege, aprobate prin Ordin al Președintelui Institutului Național de Statistică.
În conformitate cu prevederile H.G. nr.68/2004, Editura asigură, în condițiile legii, difuzarea, prin abonamente și vânzare liberă la Librăria I.N.S. „Ion Ionescu de la Brad” sau prin comenzi interne sau externe de publicații și date statistice, pe suport de hârtie, magnetic sau CD-ROM, în baza prețurilor și tarifelor stabilite prin Ordin al Președintelui Institutului Național de Statistică.
Editura poate comercializa,  în condițiile legii, prin Librăria „Ion Ionescu de la Brad”,  publicațiile editate de I.N.S., publicațiile sau cărțile editate în regim propriu, precum și orice altă tipăritură a unei alte edituri. Comercializarea tipăriturilor altor edituri se face pe baza unui contract comercial.

 

 
 
Formular Comandă Publicații 2014
 
Adresă
B-dul Libertății, nr.16, sector 5, București
 
 
Telefon / Fax
(021) 317 11 10
(021) 318 18 24 /1073
 
 
E-mail
 
 
Abonamente

la publicațiile statistice se fac la:

Revista Română de Statistică

   
 
Cele mai recente numere :
       
Recomandări: rezoluție video minim 800x600
Internet Explorer minim versiune 5.0
Nr.10 / 2013
Nr.9 / 2013
Nr.8 / 2013
Nr.7 / 2013