.
     

 

REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ

ROMANIAN STATISTICAL REVIEW

 

Format tiparit/printed ISSN: 1018-046X       on-line ISSN: 1844-7694

 
 
 
  Prima Pagină/
First Page
  Istoric/
History
  Descriere/
Description
  Sumar/
Contents
  Procesul de recenzare/
Peer review
  Echipa/
Team
  Galerie Foto/
Photo Gallery
  www.insse.ro
   
Baze de date internaționale/
International DataBases
 
Catalogul de publicații și servicii statistice - 2014
Publications catalogue and statistical services - 2014 

 

 
SUMAR/CONTENTS 10/2013

 

EVALUAREA STATISTICĂ A DIFERENȚELOR REGIONALE PRIVIND CONCENTRAREA PARCULUI DE AUTOTURISME DIN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA 2007-2012

STATISTICAL EVALUATION OF REGIONAL DIFFERENCES REGARDING PASSENGER CARS FLEET CONCENTRATION FROM ROMANIA, IN 2007-2012

Drd. Claudiu URSU

Universitatea din Pitești

Dr. Alina MOROȘANU

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

 

CRIZA PE PIAȚA AGRICOLĂ ȘI GLOBALIZAREA – UN INSTRUMENT PENTRU FERMELE MICI

AGRICULTURAL MARKET CRISIS AND GLOBALIZATION - A TOOL FOR SMALL FARMS

Asist. univ. dr. Ionela Carmen PIRNEA

Universitatea Constantin Brâncoveanu, Pitești (România)

Prof. univ. dr. Maurizio LANFRANCHI

Dr. Carlo GIANNETTO

Universitatea de Studii din Messina (Italia)

 

CREȘTERE, DEZVOLTARE ȘI DURABILITATE

GROWTH, DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY

Prof. univ. dr. Irina-Virginia DRAGULANESCU

Universitatea din Messina Italia

Dr. Natalia DRAGULANESCU

 

ANALYSIS OF DENTAL CARIES USING GENERALIZED  LINEAR AND COUNT REGRESSION MODELS

Profesor dr. S. B. Javali M. Phil

USM-KLE International Medical School, Karnataka, India

Profesor dr. Parameshwar V. Pandit

Bangalore University

 

 
 
Formular Comandă Publicații 2014
Order Form  Publications 2014
 
Adresă/Address
B-dul Libertății, nr.16, sector 5, București
 
 
Tel / Fax
021 317 11 10
021 318 18 24 /1073
 
 
E-mail
 
 
Abonamente/ Subscriptions

la publicațiile statistice se fac la Revista Română de Statistică

For the statistical publications at: Romanian Statistical Review

   
 
Cele mai recente numere
       
 
Nr.10 / 2013
Nr.9 / 2013
Nr.8 / 2013
Nr.7 / 2013
 
 
   
  The most recent issues