.
     

 

REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ

ROMANIAN STATISTICAL REVIEW

 

Format tiparit/printed ISSN: 1018-046X       on-line ISSN: 1844-7694

 
 
 
  Prima Pagină/
First Page
  Istoric/
History
  Descriere/
Description
  Sumar/
Contents
  Procesul de recenzare/
Peer review
  Echipa/
Team
  Galerie Foto/
Photo Gallery
  www.insse.ro
   
Baze de date internaționale/
International DataBases
 
Catalogul de publicații și servicii statistice - 2014
Publications catalogue and statistical services - 2014 

 

 
SUMAR/CONTENTS 9/2013

 

PUBLICAȚII STATISTICE EDITATE ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI DIN 2013

STATISTICAL PUBLICATIONS ISSUED IN THE FIRST NINE MONTHS OF 2013

 

MODELE ECONOMETRICE, METODOLOGIE ȘI TENDINȚE PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI DATORIA EXTERNĂ

ECONOMETRIC MODELS, METHODOLOGY AND TRENDS REGARDING PUBLIC DEBT AND EXTERNAL DEBT

Conf. univ. dr. Gheorghe SĂVOIU

Lector univ. dr. Luiza APOSTOL

Universitatea din Pitești

 

IDENTIFICAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE – ETAPĂ IMPORTANTĂ ÎN CONSTRUCȚIA PORTOFOLIILOR

IDENTIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS - IMPORTANT STEP IN BUILDING PORTFOLIOS

Dr. Mădălina Gabriela ANGHEL

Universitatea „Artifex” din București

 

ADMINISTRAREA APEI PENTRU IRIGAȚII ȘI IMPACTUL ASUPRA PRODUCTIVITĂȚII AGRICOLE

MANAGEMENT OF IRRIGATION WATER AND ITS IMPACT ON AGRICULTURE PRODUCTIVITY

Profesor asistent Asad Raza ABIDI

Universitatea Shah Abdul Latif Khaipur Mirs

 

 
 
Formular Comandă Publicații 2014
Order Form  Publications 2014
 
Adresă/Address
B-dul Libertății, nr.16, sector 5, București
 
 
Tel / Fax
021 317 11 10
021 318 18 24 /1073
 
 
E-mail
 
 
Abonamente/ Subscriptions

la publicațiile statistice se fac la Revista Română de Statistică

For the statistical publications at: Romanian Statistical Review

   
 
Cele mai recente numere
       
 
Nr.9 / 2013
Nr.8 / 2013
Nr.7 / 2013
Nr.6 / 2013
 
 
   
  The most recent issues