.
     

 

REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ

ROMANIAN STATISTICAL REVIEW

 

Format tiparit/printed ISSN: 1018-046X       on-line ISSN: 1844-7694

 
 
 
  Prima Pagină/
First Page
  Istoric/
History
  Descriere/
Description
  Sumar/
Contents
  Procesul de recenzare/
Peer review
  Echipa/
Team
  Galerie Foto/
Photo Gallery
  www.insse.ro
   
Baze de date internaționale/
International DataBases
 
Catalogul de publicații și servicii statistice - 2014
Publications catalogue and statistical services - 2014 

 

 
SUMAR/CONTENTS 7/2013

EVENIMENTE IMPORTANTE

 

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE STATISTICII OFICIALE, APROBATE RECENT LA NIVEL POLITIC GLOBAL

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF OFFICIAL STATISTICS, ENDORSED RECENTLY AT GLOBAL POLITICAL LEVEL

 

MODELAREA VOLATILITĂȚII INDICELUI BET-FI

MODELING THE VOLATILITY OF THE BET-FI INDEX

Dr. Dan Ion GHERGUȚ

Universitatea „Titu Maiorescu” din București

Dr. Bogdan OANCEA

Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Dr. Claudia CĂPĂȚÎNĂ

Universitatea Hyperion din București

 

CRIZA ECONOMICĂ ȘI BAROMETRUL ANTREPRENORIAL

A BAROMETER OF ENTREPRENEURIAL DYNAMICS ABOVE THE CRISIS

Conf. univ. dr. Irina M. DRĂGAN

Prof. univ. dr. Alexandru ISAIC-MANIU

Academia de Studii Economice București

 

DE LA METODA INDICILOR LA METODA COEFICIENTULUI DE ELASTICITATE

FROM THE INDEX NUMERS’ METHOD TO THE METHOD OF COEFFICIENT OF ELASTICITY

Conf. univ. dr. Gheorghe SĂVOIU

Universitatea din Pitești

 

CORELAȚIA DINTRE PRODUSUL INTERN BRUT ȘI ȘOMAJUL ÎN ROMÂNIA, ÎNCEPÂND DIN ANUL 1995

THE CORRELATION BETWEEN GROSS DOMESTIC PRODUCT AND UNEMPLOYMENT, IN ROMANIA STARTING WITH 1995

Lector univ. dr. Octavia - Maria GIBESCU

Universitatea Financiar Bancară, București

 

PERSONALITATE DE PRIMĂ MĂRIME A STATISTICII ROMÂNEȘTI: Prof. univ. dr. docent Constantin IONESCU

 
 
Formular Comandă Publicații 2014
Order Form  Publications 2014
 
Adresă/Address
B-dul Libertății, nr.16, sector 5, București
 
 
Tel / Fax
021 317 11 10
021 318 18 24 /1073
 
 
E-mail
 
 
Abonamente/ Subscriptions

la publicațiile statistice se fac la Revista Română de Statistică

For the statistical publications at: Romanian Statistical Review

   
 
Cele mai recente numere
       
 
Nr.9 / 2013
Nr.8 / 2013
Nr.7 / 2013
Nr.6 / 2013
 
 
   
  The most recent issues